Наукові фонди — відділ Інституту археології, де зберігаються та опрацьовуються знахідки, здобуті під час польових досліджень. Це найбільше в нашій державі сховище археологічних колекцій, які визнані науковим об’єктом, що становить національне надбання України. Матеріали колекцій наукових фондів є важливим джерелом для дослідницької діяльності наукових підрозділів Інституту, а також широкого кола фахівців з усього світу. Напрями діяльності співробітників відділу підпорядковані меті зберігання, обліку та систематизації археологічних колекцій, інформаційного забезпечення щодо наявних матеріалів, а також популяризації пам’яток давньої історії України.

В основу роботи наукових фондів покладено сучасні принципи інформатизації та систематизації археологічних джерел.

Актуальними завданнями подальших досліджень є поповнення інформаційної системи джерел фондів з об’єднанням даних усіх наукових підрозділів Інституту, відображення в тематичних каталогах та інформаційних покажчиках відповідних культурно-хронологічних періодів, інформація щодо наявних матеріалів.

Завідувач відділу: Сон Наталія Олександрівна

В. о. вченого секретаря: Хамайко Наталя Віталіївна

 

Колекції наукових фондів

Правила роботи з матеріалами колекцій

Напрями діяльності

Планові теми

Дослідницькі програми

Співробітники

Історія

Контакти