Інститут формує й реалізує кадрову політику у сфері археології, антропології та давньої історії; здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через магістратуру, аспірантуру, докторантуру; проводить перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів.

Підготовка / перепідготовка / підвищення кваліфікації наукових кадрів здійснюється Інститутом через:
- інститут аспірантури та докторантури;
- співпрацю з провідними ВНЗ у сфері археології, антропології та давньої історії (залучення співробітників Інституту до викладання, реалізація археологічної практики на базі основних фондів та експедицій Інституту тощо);
- рецензування, участь у розробці та впровадженні освітніх програм ВНЗ (уточнити назву, програма освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) бакалавр/магістр);
- організацію і проведення польових археологічних шкіл, семінарів, практикумів;
- інститут стажування;
- залучення до експедиційної діяльності Інституту фахівців інших установ та студентів відповідної спеціалізації;
- відкриття власної магістерської програми з археології, антропології та давньої історії на базі Інституту (у перспективі);
- створення можливостей для кар’єрного зростання шляхом впровадження ефективних конкурсних процедур на посади м. н. с., н. с., с. н. с., п. н. с., завідувачів структурних підрозділів;
- забезпечення та підтримка академічної мобільності (закордонне стажування, участь у міхнародних проектах, робота у дослідницьких експедиціях інших установ як в межах України, так і за кордоном тощо).

Якість підготовки кадрів вищої кваліфікації забезпечується зокрема через ефективну роботу Спеціалізованої ради по захисту дисертацій при Інституті археології.

Інститут своєчасно надає актуальну інформацію про заходи з підготовки/перепідготовки/підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері археології, антропології та давньої історії.

Дієва система, що охоплює усі рівні підготовки/перепідготовки/підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері археології, антропології та давньої історії, здатна забезпечити високий рівень здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних напрямів археології, антропології, давньої історії України.