Відділ Польовий комітет має постійний склад співробітників апарату для організації та забезпечення функціонування його діяльності, а також постійно діючу колегіальну комісію “Польовий комітет”, який збирається на засідання декілька разів на рік. До складу комісії входять ключові польові фахівці з різних археологічних центрів України, статутна діяльність яких передбачає проведення наукового дослідження археологічної спадщини.

Головною функцією Відділу «Польовий комітет» є моніторинг якості фахових розкопок на теренах України та контроль наукової звітності за проведеними дослідженнями. Це здійснюється через Відкриті листи — кваліфікаційні документи на проведення досліджень. Така процедура була запроваджена ще в середині XIX ст. Російською Імператорською археологічною комісією.

Основним завданням Відділу Польовий комітет є координація археологічних досліджень в наукових установах та організаціях, визначення фахової підготовки дослідника для проведення наукових досліджень певної археологічної пам’ятки, оцінка її шляхом рецензування звітів, а також здійснення контролю за якістю виконання польових досліджень і введення здобутих матеріалів у науковий обіг.

Завідувач відділу: Болтрик Юрій Вікторович

Учений секретар відділу: Науменко Наталя Володимирівна

 

Положення про Польовий комітет

Номенклатура справ Польового комітету

Склад комісії Польового комітету

Методика проведення археологічних досліджень

Наукова звітність про польові археологічні дослідження

Напрями діяльності

Видання "Археологічні дослідження в Україні"

Теми НДР

Співробітники

Історія

Контакти