Відділ Польовий комітет має постійний склад співробітників апарату для організації та забезпечення функціонування його діяльності, а також постійно діючу колегіальну комісію “Польовий комітет”, який збирається на засідання декілька разів на рік. До складу комісії входять ключові польові фахівці з різних археологічних центрів України, статутна діяльність яких передбачає проведення наукового дослідження археологічної спадщини.

Головною функцією Відділу «Польовий комітет» є моніторинг якості фахових розкопок на теренах України та контроль наукової звітності за проведеними дослідженнями. Це здійснюється через Відкриті листи — кваліфікаційні документи на проведення досліджень. Така процедура була запроваджена ще в середині XIX ст. Російською Імператорською археологічною комісією.

Основним завданням Відділу Польовий комітет є координація археологічних досліджень в наукових установах та організаціях, визначення фахової підготовки дослідника для проведення наукових досліджень певної археологічної пам’ятки, оцінка її шляхом рецензування звітів, а також здійснення контролю за якістю виконання польових досліджень і введення здобутих матеріалів у науковий обіг.

Завідувач відділу: Болтрик Юрій Вікторович

Учений секретар відділу: Науменко Наталя Володимирівна

 

Положення про Польовий комітет

Номенклатура справ Польового комітету

Склад комісії Польового комітету

Методика проведення археологічних досліджень

Напрями діяльності

Кваліфікаційні документи

Наукові звіти про проведення археологічних досліджень

Рецензування наукових звітів

Видання "Археологічні дослідження в Україні"

Теми НДР

Співробітники

Історія

Контакти