Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута) (ETS N 143)

Закон України "Про охорону археологічної спадщини"

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 316 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України"

Постанова Президії Національної академії наук України від 14 вересня 2016 р. № 180 "Про затвердження Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України"Про затвердження Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України"

Статут Інституту археології Національної академії наук України

Колективний договір на 2019—2022 рр.

Кодекс етики професійного археолога

План дій щодо впровадження гендерної рівності в Інституті археології НАН України на 2024—2027 роки

Методика оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України