Закони України:

Закон України «Про наукову і науково–технічну діяльність», затверджений Верховною Радою України від 26.11.2015 р. № 848VIII.

Закон України «Про вищу освіту», затверджений Верховною Радою України від 01.07.2014 р. № 1556VII.

Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науковопедагогічних і наукових кадрів».

Міністерство освіти і науки України:

Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. № 1058.

Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. № 1059.

Наказ МОН України від 13.03.2017 р. № 374 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 лютого 2017 року» (про утворення спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 при Інституті археології НАН України /Додаток 1, с. 4/ та затвердження її складу /Додаток 2, с. 29/).

Наказ МОН України від 14.01.2016 р. № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науковопедагогічним працівникам».

Наказ МОН України від 06.02.2016 р. № 174 «Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науковопедагогічним працівникам».

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук:

Порядок оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентівзатверджений наказом Міністерства освіти і науки України № 758 від 14.07.2015 р.

Порядок формування Переліку наукових фахових видань України, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 р.

Перелік наукових фахових видань

«Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях», лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-586 від 04.12.2015 р.

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1112 від 17.10.2012 р.

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1112 від 17.10.2012 р.

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій, розроблено на підставі ДСТУ 300895 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» (Бюлетень ВАК України, № 910, 2011 р.)

Увага! Нові вимоги до оформлення дисертацій, бібліографічного опису списку використаних джерел в дисертаціях та списку опублікованих робіт в авторефератах дисертацій.
Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов'язково надсилаються автореферати дисертацій

Актуальні нормативні документи розміщено на сайті Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН