У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України №374 від 13.03.2017 року в Інституті археології НАН України сформована спеціалізована вчена рада Д 26.234.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями: 07.00.04 «Археологія» та 07.00.09 «Антропологія» строком на три роки (до 31 грудня 2019 року).

Голова ради:

Толочко Петро Петрович, дійсний член НАН України, доктор історичних наук, професор, почесний директор, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.04.

Заступники голови:

Чабай Віктор Петрович, член–кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, директор, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.04.

Буйських Алла Валеріївна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, заступник директора, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.04

Учений секретар:

Фіалко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.04.

Контакти:

проспект Героїв Сталінграда, 12
Київ - 04210
10 поверх

Тел. роб.: +380 (44) 254-11-69 (учений сектретар)
E-mail:

 

Склад ради

Паспорт спеціальності 07.00.04

Паспорт спеціальності 07.00.09

Перелік документів здобувача

Сесії захистів дисертацій

Нормативні документи

Історія