У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України №374 від 13.03.2017 року (Додаток 2, с. 29) затверджено склад спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 в Інституті археології НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями: 07.00.04 «Археологія» та 07.00.09 «Антропологія» строком на три роки (до 31 грудня 2019 року).

Голова ради:

Толочко Петро Петрович, дійсний член НАН України, доктор історичних наук, професор, почесний директор, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.04.

Заступники голови:

Чабай Віктор Петровиччлен–кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, директор, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.04.

Буйських Алла Валеріївна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, заступник директора, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.04.

Учений секретар:

Фіалко Олена Євгенівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.04.

Члени ради:

Бруяко Ігор Вікторович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, директор, Одеський археологічний музей НАН України, спеціальність 07.00.09;

Відейко Михайло Юрійович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач НДЛ археології, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 07.00.04;

Гершкович Яків Петрович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.04;

Залізняк Леонід Львович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.04;

Литвиненко Роман Олександрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 07.00.09;

Магомедов Борис Вікторович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.09;

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, доцент, генеральний директор, Національний КиєвоПечерський історикокультурний заповідник, спеціальність 07.00.04;

Моця Олександр Петрович, член–кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.09;

Отрощенко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.09;

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи, Національний КиєвоПечерський історикокультурний заповідник, спеціальність 07.00.09;

Рудич Тетяна Олександрівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.09;

Симоненко Олександр Володимирович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.09;

Скорий Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.09;

Степанчук Вадим Миколайович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут археології НАН України, спеціальність 07.00.04.