Спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності «археологія» було створено в Інституті археології АН УРСР у 1972 році. З 1976 року Рада набула право приймати до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

З 2002 року Рада набула право захисту дисертацій зі спеціальності «антропологія».

Довгий час Спеціалізована вчена рада при Інституті археології НАН України (АН УРСР) була єдиної в Україні установою, що готувала наукові кадри вищої кваліфікації з археології.

За 46 років своєї діяльності в Раді захищено __ докторських і __ кандидатських дисертацій. Дисертаційні дослідження відбивають всі наукові напрямки археологічної науки на Україні. Про високу міжнародну оцінку роботи Спеціалізованої вченої ради по захистах свідчать захищені наукові роботи громадян інших країн (Росія, Сірія, Ліван та інш.).

В різні роки Спеціалізовану вчену раду очолювали:
Баран Володимир Данилович (1972—1977 рр.)
Артеменко Іван Іванович (1978—1986 рр.)
Толочко Петро Петрович (1987 — по теперішній час)

Ученими секретарями Ради були:
Пачкова Світлана Петрівна (1972—1978 рр.)
Вакуленко Ліана Василівна (1979—1990 рр.)
Петрашенко Валентина Олексіївна (1991—2002 рр.)
Архипова Єлизавета Іванівна (2003—2006 рр.)
Фіалко Олена Євгенівна (2007 — по теперішній час)

Колеги, що входили до складу Спец. Вченої Ради при Інституті археології в різні роки:
Березанська Софія Станіславівна — д. і. н., професор;
Гладких Михайло Іванович — д. і. н., професор;
Дзиговський Олександр Миколайович — д. і. н., професор;
Збенович Володимир Гецельович — д. і. н.;
Зінько Віктор Миколайович — д. і. н.;
Майко Вадим Владиславович — д. і. н.;
Русяєва Анна Станіславівна — д. і. н., професор;
Ситник Олександр Степанович — д. і. н., професор;
Сорочан Сергій Борисович — д. і. н., професор;
Смирнов Станіслав Васильович — к. і. н.;
Архипова Єлизавета Іванівна — к. і. н.
Вакуленко Ліана Василівна — к. і. н.


Артеменко Іван Іванович (15.09.1924 — 24.04.1989) — д. і. н., професор, чл.-корр;
Балагурі Едуард Альбертович (24.09.1931 — 26.01.2004) — д. і. н., професор;
Баран Володимир Данилович (30.01.1947 — 22.05.2018) д.і.н., професор, член–кор.;
Бібіков Сергій Миколайович (14.09.1908 — 21.11.1988) — д. і. н., професор, чл.-корр;
Брайчевський Михайло Юліанович (6.09.1924 — 23.10.2001) — д. і. н.;
Винокур Іон Срульович (4.07.1930 — 19.09.2006) — д. і. н., професор, академік ВШ;
Висоцький Сергій Олександрович (15.07.1923 — 19.12.1998) — д. і. н.;
Генінг Володимир Федорович (10.05.1924 — 30.10.1993) — д. і. н., професор;
Гладилін Владислав Миколайович (11.08.1935 — 15.09.2015) — д. і. н., професор;
Зубар Віталій Михайлович (5.02.1950 — 20.03.2009 рр.) — д. і. н., професор;
Івакін Гліб Юрійович (30.01.1947 — 22.05.2018) — д.і.н., професор, член–кор.;
Кадєєв Володимир Іванович (8.06.1927 — 25.11.2012) — д. і. н., професор;
Каришковський Петро Йосипович (12.03.1921 — 6.03.1988) — д. і. н., професор;
Козак Деонізій Никодимович (2.04.1944 — 23.10.2014 рр.) — д. і. н., професор;
Крижицький Сергій Дмитрович (11.12.1932 — 27.01.2018) д.і.н., професор, член–кор.;
Максимов Євген Володимирович (28.01.1921 — 2.08.2008) — д. і. н., професор;
Міхеєв Володимир Кузьмич (12.11.1937 — 24.12.2008 рр.) — д. і. н., професор;
Мурзін В’ячеслав Юрійович (30.01.1947 — 22.05.2018) д.і.н., професор;
Пачкова Світлана Петрівна (19.08. 1940 — 11.01.1918) – к.і.н.;
Приходнюк Олег Михайлович (19.05.1941 — 31.12.2004) — д. і. н., професор;
Свєшников Ігор Кирилович (19.10.1915 — 20.08.1995) — д. і. н., професор;
Сміленко Алла Трохимівна (15.06.1923 — 22.09.2006) — д. і. н.;
Станко Володимир Никифорович (19.02.1937 — 16.02.2008 рр.) — д. і. н., професор;
Телегін Дмитро Якович (26.10.1919 — 1.01.2011) — д. і. н., професор;
Черненко Євген Васильович (5.10.1934 — 3.01.2007 рр.) — д. і. н., професор;
Черниш Олександр Панкратович (25.12.1918 — 16.08.1993) — д. і. н., професор;
Шрамко Борис Андрійович (17.01.1921 — 8.08.2012) — д. і. н., професор;
Яковенко Елеонора Вікторівна (11.05.1934 — 9.12.1998) — д. і. н., професор;
Петрашенко Валентина Олексіївна (14.12.1950 — 14.12. 2006) — к. і. н.