Відділ археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України є провідною науковою інституцією, що займається вивченням історії населення за доби раннього заліза на теренах України.

Завідувач відділу: Скорий Сергій Анатолійович

Учений секретар: Дзнеладзе Олена Сергоївна

 

 

Напрямки досліджень

Теми НДР

Дослідницькі програми

Експедиції

Співробітники

Історія

Контакти