До 185-річчя
В. Б. Антоновича

30 січня 2019 року,

КНУ ім. Т. Шевченка,
Київ

29 березня 2017 року,

Археологічний музей НАН України, м. Київ