ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова президії
ВАК України
21.05.1998 № 31–06/5

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
07.00.04 археологія

I. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка досліджує пам'ятки археології та на базі
їхньої інтерпретації розробляє проблеми історії культури та
давньої історії людства.

II. Напрямки досліджень:

Археологія первісного суспільства.
Скіфо–сарматська археологія.
Антична археологія.
Археологія давніх слов'ян.
Археологія Стародавньої Русі.
Середньовічна археологія.
Методи точних і природничих наук в археології.
Теорія та методологія пізнання та інтерпретації артефактів.
Джерелознавство.
Давня історія суспільства.
Історія археологічних досліджень.
Історія культури.
Палеодемографія.
Проблеми етногенезу давніх суспільств.
Палеоантропологія, палеозоологія, палеоботаніка.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

історичні науки.