Відповідно до обговорень кандидатур в Інституті археології протягом жовтня та згідно рішення вченої ради за результатами цих обговорень Інститут археології висунув для участі у виборах на посаду директора установи кандидатуру чинного директора – члена-кореспондента НАН України Віктора Петровича Чабая.

Відповідно до листа № 121/74 від 19 листопада 2021 р., який надійшов від Відділення історії філософії та права кандидатура В. П. Чабая відповідає вимогам до керівника, встановленим частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і може брати участь у зазначеному конкурсі. В. П. Чабай дав письмову згоду балотуватися на виборах та надав необхідний пакет документів до Відділення.

Згідно Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи» кандидат на посаду директора Інституту археології В. П. Чабай представляє свою програму для участі у виборах:


звіт 01


Звіт 02


звіт 03


 

звіт 04


звіт 05


звіт 06


звіт 07


звіт 08


звіт 09


звіт 10