Інститут археології НАН України та кафедра археології історичного факультету КНУ ім. Т. Г. Шевченка 30 січня 2019 року проведуть круглий стіл, присвячений 185-річчю від дня народження професора Володимира Боніфатійовича Антоновича.

Планується провести у вільній формі обмін думками, наукове обговорення, повідомлення і доповіді та наукову дискусію з проблем всебічного дослідження наукової спадщини, оцінки значення, висвітлення і популяризації наукової, просвітницької, методологічної, організаційної, громадської діяльності В. Б. Антоновича.

Попередньо передбачається торкнутися декількох тематичних напрямків, пов’язаних з дослідженням і оцінкою наукової, викладацької, історіософської, методологічної спадщини професора Володимира Боніфатійовича Антоновича.

Серед них:

  • Розвиток біографістики В. Б. Антоновича, нові документи, формування уяви про зосередження основних масивів архівних даних про В. Б. Антоновича, місце розташування і склад відповідних фондів, їх особливості. Поповнення і розгалуження бібліографії вченого, про нього, його школу, історіософію, значення, спадщину.
  • Обговорення завдань і шляхів по розшуку і зведенню даних про місця знаходження, стан та обсяг збережених масивів архівних, музейних колекцій, картотек, архівів, бібліотеки В. Б. Антоновича. Утворення віртуальної реконструкції первинного складу цих матеріалів дослідника.
  • Археологічні карти В.Б.Антоновича, їх науково-методичне значення тоді і тепер. Принципи, методологія, джерельна база. Значення в сьогоденні. Ступінь археологічної дослідженості і роботи проф.В. Б. Антоновича
  • В. Б. Антонович, його київська наукова школа, її покоління, тематичні напрямки, формати досліджень. Видавничий каталог і панорама робіт. Реконструкція їх основного призначення і завдань. Виявлення методологічних і організаційних засад. Хронологія і географія видань. Дослідження слов’яно-руських земель – князівств: територіально-хронологічний простір вивченості. Від Русі до України через системні порайонах територіально-хронологічні дослідження.
  • Універсалізм, міждисциплінарність, започаткування професійних підходів і стандартів у гуманітарних науках України.
  • В. Б. Антонович як викладач: погляди, концепції, фактична основа. Проблеми і перспективи реконструкції курсів проф. В. Б. Антоновича.

Планується обговорення і визначення шляхів, подальших кроків та необхідних заходів для відзначення і увічнення пам’яті В. Б. Антоновича, як засновника професійного комплексного наукового історико-археологічного вивчення Русі-України.

Робота круглого столу буде проходити на історичному факультеті КНУ з 10-30 до 14 годин 30 січня 2019 року.

Antonovych 2019 big