17 липня 2020 відбулася зустріч Семінару з історії гуманітаристики в форматі zoom-конференції.

Олена Махота, м. н. с. сектора археології науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського заповідника, виголосила доповідь «Історія забудови Києво-Печерської лаври у будівельних матеріалах: технологія виготовлення, атрибуція, експонування».

Дослідниця ознайомила присутніх з будівельною історією Києво-Печерської лаври крізь призму будівельних матеріалів. На прикладі зразків будівельної кераміки, виявлених під час багаторічних археологічних досліджень на території Заповідника, розглянуто особливості технологічного процесу виготовлення плінфи та цегли, методику їхньої атрибуції та сучасний стан експонування на території України. Доповідачка наголосила, що такий вид матеріалів є цінним історичним джерелом для дослідження будівельних традицій усіх епох існування монастиря, технологій виготовлення матеріалів, а їх еволюція вказує на важливі етапи розвитку обителі, розширює й верифікує наявні знання.

1

2

Безымянный