(13.02.1930 р., с. Дубенька Калузької обл., РФ — 20.01.2019, м. Київ)
кандидат історичних наук, фахівець з античної нумізматики Anokhin

У 1954 р. закінчив історичний факультет Київського університету. Працював науковим співробітником Бахчисарайського музею печерних міст, музею Чорноморського флоту та Херсонеського. 1957 р. вступив до аспірантури Інституту археології АН УРСР і був відряджений до Інституту археології АН СРСР (Москва) для навчання за спеціалізацією «нумізматика» (кер. Д. Б. Шелов). 1964 р. захистив дисертацію «Монетное дело Херсонеса І– ІІІ вв. н. э.». Від 1960 р. — молодший, 1966–2010 рр. (до виходу на пенсію) — старший науковий співробітник відділу античної археології.

Основний напрям наукових інтересів — антична нумізматика, зокрема класифікація нумізматичних матеріалів, встановлення хронології монетних емісій і грошово-вагових систем, історія технології монетного виробництва з виходом на загальноісторичні проблеми розвитку античних полісів Північного Причорномор’я та Боспорського царства, економічного їх потенціалу. На основі нумізматики та в поєднанні з епіграфічними даними, відомостями писемних і археологічних джерел В. О. Анохін висунув свої версії розв’язання важливих історичних питань, як правління скіфського царя Атея та боспорського царя Асандра, Понтійська експедиція Перикла, історія Боспору Кімерійського.

Брав участь у дослідженнях Бахчисараю, Херсонеса, Ольвії, в роботі новобудовних експедицій.

Ініціатор видання та головний редактор щорічника «Нумизматика и сфрагистика» (1963–1971).

Автор близько 60 праць, зокрема 7 осібних і низки колективних монографій.

Основні праці:
Монетное дело Херсонеса (IV в. до н. э. – XII в. н. э.). — К., 1977;
Coinage of Chersonesus, IV century BC — XII century AD. — Moscow; Oxford, 1980;
Монетное дело Боспора. — К., 1986;
Монетное дело античных городов Северо-Западного Причерноморья. — К., 1989;
История Боспора Киммерийского — К., 1999;
Античные монеты Северного Причерноморья. — К., 2011;
Свинцовые пломбы великого княжества Киевского. — К., 2012.

Література:
До 70-річчя Владилена Опанасовича Анохіна // Археологія. — 2000. — № 1. — С. 155–156.