Повна назва: 
«Дослідження пам'яток античного часу у Нижньому Подніпров'ї»

Резюме:
У листопаді 2014 р. між Інститутом археології Варшавського університету, Національним заповідником «Хортиця» та Інститутом археології НАН України була підписана трьохстороння угода «Про дослідження пам'яток античного часу у Нижньому Подніпров'ї».

Мета проекту:
проведення польових наукових досліджень у галузі вивчення археологічних пам'яток, а саме: городищ і могильників Нижнього Подніпров'я IV cт до н.е. – II ст. н.е., розташованних на території Запорізької та Херсонської областей.

Керівники проекту:
з польської сторони --- доктор філософії за спеціалізацією «археологія» Марчин Матера (Інститут археології Варшавського університету),
з української сторони --- доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України Н.О. Гаврилюк та ст. науковий співробітник відділу археології НЗ «Хортиця» Д.Д. Никоненко

Виконання проекту:
Впродовж трьох сезонів проводились польові археологічні дослідження, спрямовані на вивчення, збереження для подальшу музеєфікацію археологічних комплексів Консулівського постскіфського городища I ст. до н.е. — II ст. н.е.. До початку стаціонарних робіт на Цитаделі городища, проведені неінвазійні розвідкові дослідження з використанням найновіших методик. Крім фіксації площі городища та його округи з використанням GIS-технологій, були проведені геомагнітні та електромагнітні дослідження поверхні городища. Успішність використання таких методик підтверджена археологічними даними — розкопи на місці аномалій дозволили виявити залишки потужної оборонної стіни Цитаделі та залишки кам'яної забудови. З результатами цих робіт можна познайомитись на сторінках журналів «Археологія» та інших наукових видань Інституту археології НАН України.

Роботи на Консулівському городищі буде продовжено протягом польового сезону 2017 р.

Cайт проекту: