Повна назва: 
«Frühe Reiternomaden und ihre Gefäße. Keramikanalysen für die Rekonstruktion sozio-ökonomischer Verhältnisse bei mobilen Populationen nördlich des Schwarzen Meeres zwischen 1100 bis 600 v. Chr.»

Резюме:
Проект присвячено вивченню за допомогою методів природничих наук ліпного посуду з кочівницьких поховань степової зони Північного Причорномор'я XI – VII ст. до н.е. 
У поєднанні з традиційними, історико-археологічними методами новітні технології вивчення доісторичної кераміки дозволяють вирішувати не тільки суто археологічні завдання, але й проблеми економічного розвитку кочових суспільств та інтерпретувати, пов`язані з ними соціальні, етнічні та навіть ритуальні контексти. Використовуються методи мікротомографії, петрографічноих і бінокулярних досліджень та рентгено-флуорисцентного аналізу.

Мета проекту:
Встановити через визначення мінерального та хімічного складу формовочної маси посуду ідентифікувати джерела сировини, виявити прийоми виготовлення  посуду та особливості його розповсюдження. 

Керівники проекту:
доктор, професор Вільного університету в Берліні Ельке Кайзер (Prof. Dr. Elke Kaiser),
з української сторони – д.і.н. провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України Надія Гаврилюк,
з російської сторони – к.і.н. старший науковий співробітник Інституту історії матеріальної культури РАН (Санкт- Петербург) Майя Кашуба.

Проект № 90260 фінансується Фондом Фольксваген.

Cайт проекту: 
http://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2016/fup_16_072-keramikanalysen-volkswagenstiftung/index.html