Повна назва: 
«Olbia»

Резюме:
Спільний українсько-польський проект «Olbia», співвиконавець Національний музей в Варшаві (Польща), 20162010 рр.; виконується за фінансової підтримки гранту Міністерства культури Польщі; Проект спрямовано на всебічне дослідження римської цитаделі в Ольвії, її топографії, планування і забудови; детальне вивчення римських та пізньоантичних культурних нашарувань; уточнення часу припинення існування Ольвії; встановлення її місця на історичній мапі Причорномор’я в цей час на фоні політичних і культурно-економічних контактів населення цього регіону, Римської імперії і оточуючого варварського середовища; складання орфотопланів цитаделі і в цілому Ольвії на різні хронологічні проміжки часу для створення сучасної 3-D моделі Ольвії; в рамках проекту міжнародною командою фахівців здійснюється поглиблене вивчення окремих груп археологічних артефактів, здобутих під час розкопок, для створення вузьких хронологічних хронологічних індикаторів в межах найпізнішого періоду історії Ольві.

Мета проекту:
 

Керівники проекту:
керівник проекту з польської сторони — доктор А. Твардецький, керівник Відділу античного та ранньосередньовічного мистецтва Національного музею в Варшаві
керівник проекту з української сторони — д.і.н. А.В. Буйських, Інститут археології НАН України

Cайт проекту: 
http://blackseaproject.mnw.art.pl/