Cон Наталія Олександрівна, к. і. н., ст. н. с., в. о. завідувача сектора
E-mail:

Шевченко Тетяна Миколаївна, к. і. н., ст. н. с.
E-mail:
Розділ «Античні пам’ятки»

Шелехань Олександр Володимирович, к. і. н., ст. н. с.
E-mail: 
Розділ «Доба раннього заліза» та розділ «Новобудовні експедиції»

Капустін Кирило Миколайович, к. і. н., н. с.
E-mail: 
Розділ «Археологічні пам’ятки ранньослов’янського періоду, середньовіччя та нового часу»

Мироненко Людмила Володимирівна, к. і. н., н. с., вчений секретар сектора
E-mail:
Розділ «Первісна доба»

Денисова Антоніна Олексіївна, м. н. с.
E-mail:
Розділ «Археологічні знахідки з дорогоцінних металів та нумізматичні колекції»

Хамайко Наталя Віталіївна, м. н. с.
E-mail: 
Розділ «Матеріали археологічних розвідок»

Ходукіна Юлія Миколаївна, лаборант 1 категорії
E-mail: