Дністровська палеолітитчна експедиція проводить дослідження (розкопки та пошукові роботи) у Середньому Подністров’ї, зокрема, стоянок Дорошівці ІІІ, Непоротове 7 та Кормань 9.

Керівник експедиції: 
завідувач відділу Археологічний музей ІА НАНУ, к.і.н.  Л.В. Кулаковська