Олексій Генріхович Корвін-Піотровський

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Відділ археології енеоліту — бронзової доби
пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210
13 поверх

Тел.:

E-mail: 

ORCID0000-0001-9292-5227

korvin2 0

Профіль

Наукові інтереси:
Археологія нео-енеолітичної доби Східної Європи, теорія та методологія археології. Проблеми реконструкцій економічних, соціальних, демографічних структур давніх суспільств. Первісні архітектура й технології, один з напрямків — експериментальна археологія.

Поточні дослідження й проекти:
Керівник проекту«Дослідження трипільських поселень-гігантів в Україні», фінансований науковим фондом "Search Foundation" (USA)

Керівник проекту «Розвиток системи охорони та дослідження археологічної спадщини: український та європейський досвід», фінансований Державним фондом фундаментальних досліджень

Експедиційна діяльність:
Керівник постійнодіючої Трипільської експедиції ІА НАНУ

Педагогічна діяльність:
1998–2001 — в. о. доцента Кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська Академія», авторський курс «Трипільська культура»
2002–2016 — в. о. доцента Кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська Академія» авторський курс «Археологія та давня культура»

Наукові організації й товариства:
1996–2017 — член Українсько-Румунської комісії при Президії НАН України
1999–2016 — учений секретар Секції гуманітарних наук Комітету по державних преміях України в галузі науки і техніки

Дисертаційне дослідження:
1988 — «Соціальні структури піздньотрипільського населення Середнього Подніпров’я», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д.і.н., проф., В. Ф. Генінг 

Освіта: