Наталія Ремівна Михайлова

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Відділ археології кам’яної доби
пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210
11 поверх, кімната 1108

Тел.: +380 (44) 254 11 82 

E-mail:

ORCID: 0000-0001-6204-0487

Mykhailova 

Профіль

Наукові інтереси:
Духовна культура і мистецтво первісного суспільства на території Євразії. Синтез етнографічних та археологічних джерел, включно з наскельним та мобільним мистецтвом, і реконструкція світогляду мисливців кам’яної доби. Інтерпретація матеріальних проявів ритуалів (поховальних комплексів та святилищ) на пам’ятках України у порівнянні з матеріалами Європи та Північної Азії.

Поточні дослідження й проекти:
«Культурна диференціація та періодизація пам’яток кам’яної доби України», розділ «Духовна культура населення України у мезоліті та неоліті»

Експедиційна діяльність:
2009-2013 — участь у розкопках Кримської пізньопалеолітичної експедиції ІА НАНУ на стоянці Буран-Кая IV;
2008 — участь в українсько-японському проекті «Буран-Кая ІV».

Дисертаційне дослідження:
«Культ оленя у давніх мисливців Європи і Північної Азії», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д.і.н., проф. Л.Л. Залізняк.

Освіта:
2002-2007 — аспірантура ІА НАНУ;
1979-1985 — Київський державний університет ім. Шевченка, Історичний факультет, спеціальність «історик».