Всеволод Глібович Івакін

 

Кандидат історичних наук, завідувач відділу

Відділ археології Києва
вул. Володимирська 3
Київ - 01001

Тел. роб.: +380 (44) 278 44 05

E-mail:

ORCID0000-0002-0074-1963

Івакін 

Профіль

Наукові інтереси:
Проблеми давньоруської та середньовічної археології; вивчення культурно–історичного розвитку південно–руських земель другої половини ХІІІXVІІІ ст.; проблеми історіографічного та аналітичного дослідження поховальної обрядовості населення Наддніпрянської України (ІХ—ХVIII ст.), його складові елементи, хронологія, еволюція. Європейська медієвістична археологія, старожитності часів епохи вікінгів. Світогляд середньовічної людини. Всебічне дослідження середньовічного міста, вплив церков та кладовищ на його планувальну структуру, різні аспекти сучасної середньовічної урбаністки. Сучасна науковорятівна міська археологія: проблеми, методики, правове забезпечення.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна основа ранньоукраїнської цивілізації: археологічна карта другої половини ХІІІ — початку XVIII ст.», підрозділ «Археологічні пам’ятки Київської землі»;
Міжнародний науково–дослідний проект АН Латвії, Туреччини та України «Балтія та Причорномор’я, експериментальна реконструкція торгівельних шляхів»;
«Археологія Вишгорода та його околиць».

Експедиційна діяльність:
2015 ‒ до теперішнього часу — участь у роботі Поліської археологічної експедиції ІА НАН України;
2014 ‒ до теперішнього часу  участь у роботі Житомирської археологічної експедиції ІА НАН України;
2012 ‒ до теперішнього часу — керівник Вишгородської археологічної експедиції ІА НАН України;
2009 ‒ до теперішнього часу — участь у роботі Архітектурноархеологічної експедиції ІА НАН України;
2007 ‒ до теперішнього часу  участь у роботі експедиції ДП «Центр археології Києва» ІА НАН України;
2003 ‒ до теперішнього часу  участь у роботі Подільської археологічної постійнодіючої експедиції ІА НАН України;
2003, 2009  участь у роботі Старокиївської археологічної експедиції ІА НАН України;
1995–1998 участь у роботі археологічної експедиції МП «Віче» ІА НАН України.

Дисертаційне дослідження:
2009 — «Поховальні пам’ятки давньоруського Києва», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія», науковий керівник член–кореспондент НАН України, д.і.н. О. П. Моця.

Освіта:
1996—2000 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра археології та музеєзнавства, спеціальність «історія», кваліфікація «магістр історії».