У 2008 році біля с. Легедзине в Тальнівському районі Черкаської області Б. В. Магомедов та С. В. Діденко відкрили могильник черняхівської культури. Того ж року експедиція почала його дослідження, яке продовжувалося у 20092011 та 2015 рр. Роботи ведуться у тісній співпраці з Державним історико–культурним заповідником «Трипільська культура», що базується в цьому ж селі (директор В. В. Чабанюк).

Експедицію очолює провідний науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян і регіональних польових досліджень ІА НАН України, д.і.н. Б. В. Магомедов, постійні співробітники  С. В. Діденко (Національний музей історії України) та О. С. Милашевський(ІА НАН України). Хоча роботи на некрополі не мають державного фінансування, значних результатів досягнуто завдяки праці студентів–практикантів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, школярівгуртківців з Києва та Таращі, а також наших друзівволонтерів. Геофізичне обстеження території некрополя здійснила к.тех.н. К. М. Бондар (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Антропологічні визначення провела к.і.н. Т. О. Рудич (ІА НАН України).

Легедзино, робочий моментНа відміну від переважної більшості подібних пам’яток, цей некрополь не зазнав пізніших пошкоджень (забудови, перекопи), окрім неглибокої оранки. Збереглися практично всі поховання. Завданням експедиції є повне дослідження пам’ятки, що дозволить об’єктивно реконструювати деякі сторони життя давньої громади.

На могильнику вже розкопано 614 кв.м (близько половини загальної площі). Досліджено 73 поховання, з них 43 кремації і 30 інгумацій. Знахідки складають велику колекцію посуду, частин вбрання та побутових речей, датованих від останньої третини ІІІ до кінця IV століття. Колекція зберігається в Заповіднику, а найбільш цікаві знахідки експонуються в його музеї і доступні для відвідувачів. Дослідження некрополя триває.

Легедзино, намисто Легедзино, поховання Легедзино, гребінець