bilgorod1 300х185

Експедицію було створено у 2006 році. Її керівником є м.н.с. відділу давньоруської та середньовічної археології ІА НАН України Віталій Юрійович Непомящих.

Експедиція займається науковорятівними археологічними дослідженнями на території Білгорода Київського, пам’ятки національного значення, охоронний номер 100007Н (с. Білогородка КиєвоСвятошинського району Київської області).

Від початку діяльності експедиції досліджено 300 м² на території дитинця та посаду Білгорода Київського, і здійснено ряд розвідкових робіт на території найближчої округи міста. В роботі експедиції переважно приймають участь співробітники відділу.

Найбільш вагомими роботами, проведеними експедицією, є дослідження місця в’їзду до дитинця літописного міста (2008–2009 рр.), в результаті чого уточнено будову внутрішніх конструкцій та встановлено особливості технології застосованих під час спорудження укріплення. До важливих досягнень Білогородської експедиції належить вивчення та уточнення стратиграфії пам’ятки, завдяки чому розроблено хронологію розвитку літописного Білгорода. За десять років здобуто багату колекцію археологічних матеріалів, що нараховує більше 3000 одиниць, серед яких більше 200 індивідуальних знахідок.

Здобутки усіх сезонів польових робіт знайшли своє відображення у вигляді опублікованих повідомлень в щорічній збірці «Археологічні дослідження в Україні», а також фахових наукових виданнях.

bilgorod2 300х185 bilgorod4 300х185 bilgorod3 300х185