Ігор Анатолійович Готун

 

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Відділ давньоруської та середньовічної археології
вул. Володимирська 3
Київ - 01001

Тел. роб.: +380 (44) 278 44 05

E-mail:

ORCID0000-0002-9285-5107

Готун 

Профіль

Наукові інтереси:
давньоруська та середньовічної археологія України; організація пам’яткоохоронної діяльності; соціальноекономічний феномен села Київської Русі; специфіка археологічних об’єктів житлового, ремісничого і промислового та господарськопобутового призначення; матеріальна культура середньовічних поселень передмість Києва, порівняльний аналіз матеріальної культури міста і села; натурне відтворення слов’яноруських споруд і технологій; функціонування археологічних пам’яток у сучасному соціокультурному середовищі, популяризація культурної спадщини серед широкого загалу.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна основа ранньоукраїнської цивілізації: археологічна карта другої половини ХІІІ — початку XVIII ст.», підрозділи «Археологічні пам’ятки Київщини» та «Ходосівський археологічний комплекс».

Експедиційна діяльність:
з 2001 по теперішній час  керівництво Північною постійнодіючою експедицією ІА НАН України; розкопки міст Чернігів, Вишгород, Білгород, Василів, селищ між Ходосівкою та Лісниками, ХодосівкаВечірній ліс, ХодосівкаКозаків яр, ХодосівкаРославське, Стайки, Обухів, Таценки, Таценки7, Софіївська Борщагівка, розвідки та наукові археологічні експертизи у КиєвоСвятошинському і Бориспільському районах, м. Ржищеві, сс. Гатне, Гребені, паспортизація пам’яток КиєвоСвятошинського району, розробка концепції Ходосівського археологічного комплексу, участь у вивченні багатошарової пам’ятки у с. В. Дмитровичі у складі Архітектурноархеологічної експедиції ІА НАН України;
2000, 2002 самостійні дослідження поселення Автуничі та його округи;
2000 участь у роботі Деснинської експедиції ІА РАН;
1998 участь у роботі Шестовицької міжнародної археологічної експедиції ІА НАН України;
1992–1999 самостійні розвідки, а також розкопки селищ В. СнітинкаIV, Малополовецьке та Софіївська Борщагівка;
1990–1991 — участь у роботі експедиції ІА АН України та Інституту мови, літератури, історії АН Татарстану з вивчення шляху «Булгар–Київ»;
1989–1997 участь у роботі Дніпровської давньоруської (розкопки поселень Автуничі та Софіївська Борщагівка, розвідки у Київській та Житомирській областях), Старокиївської (вул. Володимирська), Архітектурноархеологічної (КиєвоПечерська Лавра) експедицій Інституту археології;
1987 участь у роботі загону експедиції по укладанню Зводу пам’яток історії та культури УРСР;
1986 участь у роботі Запорізької експедиції ІА АН УРСР;
1983, 1988 участь у роботі Ранньослов’янської археологічної експедиції Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького.

Наукові організації й товариства:
Українське товариство охорони пам’яток історії та культури (УТОПіК), керівник секції пам’яток археології Київської обласної організації;
Спілка археологів України.

Дисертаційне дослідження:
2016 — «Соціальновиробнича структура забудови села Середнього Подніпров’я Х–XІІІ ст.», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія», науковий керівник — член–кореспондент НАН України, д.і.н. О. П. Моця.

Освіта:
1982–1983, 1985–1989 (з перервою на службу в збройних силах) — Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова), історичний факультет, спеціальність «історія, суспільствознавство та методика виховної роботи».