Івакін Всеволод Глібович, к. і. н., завідувач сектора
E-mail: 

Бібіков Дмитро Валентинович, к. і. н., н. с.
E-mail: bibikov_dmytro @iananu.org.ua

Баранов В’ячеслав Ігоревич, м. н. с.
E-mail: 

Зоценко Іван Володимирович, м. н. с.
E-mail: