Потєхіна, І. Д. (ред.). Історична антропологія та біоархеологія України. Випуск І. Київ: Видавець Філюк, 2014. — 158 с.

Виппуск містить результати новітніх досліджень українських антропологів з проблематики історичної антропології та біоархеології. Висвітлюються питання походження, антропологічного складу, генетичних зв’язків, палеодієти, палеодемографії, палеопатології та археозоології населення території України від епохи мезоліту до доби козацтва. Для істориків, антропологів, археологів, викладачів, студентів і усіх, кого цікавить історія формування населення нашої Вітчизни.

 

ЗМІСТ

Передмова — 4

І. Д. Потєхіна, М. Ліллі, Ч. Бад. Аналіз палеодієти за даними стабільних ізотопів у популяціях епіпалеоліту — енеоліту Середнього та Нижнього Подніпров’я — 5

Ю. В. Ушкова, О. Д. Козак. Нові випадки травм на черепах з катакомбних поховань Степового Подніпров’я — 21

Т. І. Слободян, С. Д. Лисенко, П. К. Макарович. Поховання за обрядом тілоспалення на місці з могильника комарівської культури Буківна — 27

Т. А. Назарова. Население Херсонеса в первые века новой эры — 35

Ю. В. Долженко. Антропологічний склад давньоруського Чернігова — 49

Л. В. Литвинова. Населення Нижнього Подніпров’я доби середньовіччя за палеодемографічними даними — 85

Т. О. Рудич. Антропологічний склад населення Центральної України козацької доби — 94

О. Д. Козак. Жителі сотенного містечка Стайки XVII —XVIII ст. (за матеріалами біоархеології) — 116

О. В. Мінейко. Захворювання зубо-щелепного апарата у населення козацької доби (за матеріалами сотенного містечка Лютенька) — 131

О. П. Журавльов. Тваринництво та мисливство давньоруського поселення Ревутово — 144

Список скорочень — 157

 

Перший випуск збірника «Історична антропологія та біоархеології України» можна придбати, звернувшись до видавця: 
+380 (50) 076 30 09, (Олег Філюк) або до редколегії:  (Ушкова Юлія).

Випуск І у форматі .pdf