Потєхіна, І. Д. (ред.). Від трипілля до козаччини. — Київ: ІА НАН України, 2020. — 162 с. Історична антропологія та біоархеологія України. Випуск ІІ.

Випуск присвячений пам’яті видатного антрополога Світлани Іванівни Круц. Він містить результати сучасних досліджень українських та зарубіжних вчених з проблематики історичної антропології та біоархеології. У ньому висвітлено питання походження, антропологічного складу та генетичних зв’язків населення території України від епохи енеоліту до доби козацтва, розглянуто особливості його демографії, адаптації до навколишнього середовища, захворювань та господарської діяльності.

Для істориків, антропологів, археологів, викладачів, студентів і всіх, кого цікавить історія населення нашої Вітчизни.

IABU 2 big2

ЗМІСТ

Вступ-присвята (І. Д. Потєхіна) — 5

Список друкованих праць Світлани Іванівни Круц (укладач С. В. Полін) — 10

В. В. Отрощенко. Погляд антрополога (спогади про Світлану Іванівну Круц) — 14

M. Schultz. Zur Geschichte der Krankheiten | М. Шульц. До історії захворювань — 16

І. Д. Потєхіна, Т. І. Слободян. Трипільські кремаційні поховання на території України: перша антропологічна експертиза — 38

Л. В. Литвинова. Демографічна структура скіфської популяції за матеріалами могильника Мамай-Гора — 46

О. П. Журавльов, Л. В. Сичова. Кісткові рештки ссавців з античного поселення Чортувате VІІ — 52

О. В. Гопкало, Т. О. Рудич. Напутня м’ясна їжа з поховань культури Черняхів — Синтана-де-Муреш — 61

Т. О. Назарова. Населення ранньосередньовічного Херсонесу за даними антропології — 70

Т. О. Рудич. Антропологічний матеріал із розкопок могильника давньоруської доби біля с. Козаровичі — 78

J. Piontek. Etnogeneza Słowian jako obszar badań interdyscyplinarnych — punkt widzenia antropologii fizycznej — 92

М. В. Кублій. Археозоологічний комплекс періоду Київської Русі з пам’ятки Огрінь 8 — 103

Ю. В. Долженко. Краніологія чоловічих поховань Золотоординського часу з пониззя р. Псел — 108

І. Д. Потєхіна. Краніологічний комплекс мешканців містечка Стайки XVII ст. і його походження — 125

Ю. В. Ушкова. До питання про ознаки вершництва на антропологічному матеріалі — 140

О. Д. Козак. Поховання чи захоронення? — 154

Методичні рекомендації з польової антропології — 161

 

Випуск можна придбати, звернувшись до Наукової бібліотеки Інституту археології НАН України: +380(44) 254 11 81,
або до редколегії:  (Ушкова Юлія).

Випуск ІІ у форматі .pdf