13-14 грудня 2019 відбулася конференція організована Посольством Республіки Польща в Україні «Польсько-українське наукове співробітництво в рамках 13-го конгресу випускників польських стипендій».

Pol spivprtsia

У ході роботи конференції відбувалися презентації стипендіальних програм, а також презентації спільних наукових проектів у різних сферах. Зокрема, 14 грудня свої доповіді презентував Інститут археології НАН України. Йшлося про виконання спільних наукових проектів з науковими установами Варшави, Познані та Жешува, з якими Інститут археології втілює спільні дослідницькі проекти. Серед них:

• проект з дослідження Ольвії (доповідали д.і.н. Алла Буйських та др. Альфред Твардецький) «Археологічна місія в Ольвії». Спільна робота Інституту археології та етнології Польської академії наук та Інституту археології НАН України;

• українсько-польський науково-дослідницький проект № 2018/31/B/HS3/03125 під назвою «Довкілля та матеріальна культура граветських та епіграветських мисливців Середнього Подністров’я». Керівник досліджень з української сторони – к.і.н., зав. відділом. Лариса Кулаковська (Інститут археології НАН України), керівник з польської сторони – д-р габілітований Марта Полтович-Бобак (Інститут археології Жешувського університету);

• проект «Динаміка преісторичної культури: комплексний аналіз джерел Центральної та Південно-Східної Європи» керівник з українського боку – к.і.н. Олександр Дяченко, Інститут археології НАН України, керівник з українського боку – проф. Івона Собковяк-Табака, Інститут археології та етнології ПАН; фінансується Національним науковим центром Польщі (NCN, грант 2018/29/B/HS3/01201). Тривалість: 2019 – 2022 рр. Основною метою інтердисциплінарного аналізу динаміки преісторичної культури в рамках теорії складноорганізованих систем, передбаченого проектом, є виявлення, математичний опис і пояснення законів розвитку живої культури минулого та її відображення в археологічних культурах.

• спільні археологічні дослідження Східноподільської археологічної експедиції НАН України з такими установами: Університет імені Адама Міцкевича в Познані; Познанським археологічним музеєм на території Тернопільської, Івано-Франківської, Вінницької областей з досліджень курганів епохи бронзи;

• З 2018 року Інститут археології НАН України проводить спільні дослідження з експедицією Інституту Археології Жешувського Університету (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) на чолі з доктором Міхалом Джіком (Dr. Michał Dzik). Протягом 2018 – 2019 рр. Архітектурно-археологічна експедиція ІА НАН України спільно з Жешувським університетом проводила дослідження давньоруського городища в урочищі Старі Сухоліси. З 2019 р. Спільні українсько-польські дослідження спрямовані на вивчення процесів адаптації та господарювання груп населення Червенських градів на прикордонному Пороссі. Зокрема розпочато дослідження комплексу пам’яток поблизу с. Миколаївка на р. Рось (керівник з української сторони – к.і.н. Ольга Манігда, з польської сторони – др. Міхал Джік).

Учений секретар Інституту археології
к.і.н. Ольга Манігда