Ольга Володимирівна Манігда

 

Кандидат історичних наук, учений секретар ІА НАН України,
науковий співробітник

Відділ археології Києва


пр–т Героїв Сталінграда, 12
Київ – 04210

10–й поверх

Тел.: +380 (44) 418-61-02
Факс: +380 (44) 418-33-06

E-mail: 

ORCID0000-0001-9819-8059

Манігда 

Профіль

Наукові інтереси:
Археологія давньоруської доби. Просторові археологічні дослідження, археологічна карта, геоінформаційні технології в археології.

Поточні дослідження й проекти:
«Археологічне вивчення пам’яток Києва та околиць»;
2018—2023 — Проект «Уличі. Археологічна карта», керівник проекту;
2018—2019 — Проект «Захист історичної спадщини України та Литви на території Херсонської області», керівник топографічного сектору досліджень пам’ятки «Тягин»;
2017—2019 — Проект «Острів», керівник топографічного сектору досліджень.

Експедиційна діяльність:
2018 — начальник Археологічної експедиції ІА НАН України «Уличі»;
2018—2004 — співробітник Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАН України;
2018 — співпраця з сектором археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
2018 — участь у роботі Археологічної експедиції Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» та ІА НАН України;
2018 — участь у роботі Канівської археологічної експедиції;
2018 — участь у роботі Південної Середньовічної експедиції;
2017 — участь у роботі Пастирської археологічної експедиції;
2017 — участь у роботі Шестовицька археологічна експедиції;
2017 — участь у роботі Канівської археологічної експедиції;
2016 — участь у роботі Черкаської археологічної експедиції;
2014‒2012 — участь у роботі Східно‒Волинської (Овруцької) археологічної експедиції ІА НАН України;
20132011 — участь у роботі Ямпільської міжнародної археологічної експедиції;
20112010 — участь у роботі Пороської археологічної експедиції ІА НАН України;
2003 — участь у роботі міжнародної археологічної експедиції на території стародавнього Херсонесу;
2002 — участь у роботі спільної археологічної експедиції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Чернівецького обласного краєзнавчого музею;
20011996 — участь у роботі археологічної експедиції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Наукові організації й товариства:
Секретар Археологічної комісії при Міжнародному конгресі славістів

Дисертаційне дослідження:
«Село Галицької та Волинської земель (археологічна карта Х—ХІІІ ст.)», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — член–кореспондент НАН України, д. і. н. О. П. Моця.

Освіта:
2018  підвищення кваліфікації. Навчання на базі Національного університету «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Канадсько-українська навчальна програма з геоматики. Курс: «Просторове моделювання та ГІС аналіз». Жовтеньгрудень 2018 р. За результатами успішного проходження курсу отриманосвідоцтво державного зразка Національного університету КПІ ім. Ігоря Сікорського про підвищення кваліфікації у фаховому напрямку «геоінформаційні технології»;
20042007 — аспірантура Національного університету «КиєвоМогилянська академія»;
20022004 — Національний університет «КиєвоМогилянська академія», спеціальність «історія», кваліфікація «магістр, викладач вищої школи»;
19972002 — Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, історичний факультет, спеціальність «всесвітня історія», кваліфікація «магістр історії».