За ініціативи відділу археології Києва у рамках його роботи створена Група археологічних геоінформаційних досліджень (Група АГІД). Ця ініціатива була підтримана Вченою радою Інституту археології (протокол засідання № 3 від 14.03.2019 р.).

група а ГІД1

Мета створення Групи – розвиток та практичне впровадження методик геоінформаційних досліджень в археології, які дозволяють дослідникам на сучасному рівні вирішувати комплекс наукових питань, пов’язаних з виявленням, фіксацією, дослідженням, реконструкціями, збереженням та моніторингом археологічних пам’яток.

Група створена з фахівців відділу археології Києва та співробітників Архітектурно-археологічної експедиції (ААЕ) робота яких відбувається на громадських засадах. Доцільність створення Групи саме у рамках роботи означеного відділу обумовлена наявністю у відділі фахівців, що мають досвід у впровадженні геоінформаційних досліджень у практичних та теоретичних археологічних дослідженнях. Робота Групи реалізується за технічного та методичного сприяння Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАН України. Саме у цій експедицій за останні роки напрацьована комплексна методика досліджень у галузі просторової та міської археології, що дає можливість упевнено застосовувати цей підхід для дослідження археологічних об’єктів різної складності.

Напрямки роботи Групи. У своїй роботі співробітники керуються принципом збереження археологічної спадщини, яка є національним надбанням України. Згідно цього принципу фахівці здійснюють археологічні дослідження, аналіз комплексу речової та цифрової інформації про пам’ятки археології. Впроваджують на практиці низку методик дослідження, направлених на комплексне вивчення археологічних об’єктів. Серед них такі методи та напрямки як:

  • Метод дистанційного зондування поверхні – ситуативна аерофотозйомка та географічні вимірювання за допомогою безпілотних літаючих апаратів. Освоєний та впроваджується фахівцями Групи.
  • Метод електронної фіксації. Заснований на використанні географічних координат татахеометричної фіксації об’єктів. Освоєний та впроваджується фахівцями Групи.
  • Метод фотограмметричної фіксації (наземної та аерофотограмметрії). Заснований на фіксації положення сфотографованого об’єкта, обумовленій залежністю між координатами точок на фотознімку і об'єкта в натурі. Освоєний та впроваджується фахівцями Групи.
  • Метод неінвазивних досліджень шляхом використання технологій металодетекторів, георадарів та геомагнітних установок. Геофізичні методи дослідження пам’ятки дозволяють визначити її просторове планування, виявляти місця розташування окремих археологічних об’єктів, отримувати достовірну інформацію для цілеспрямованого вибору напрямку дослідження конкретної ділянки. Освоєння геофізичних методів дослідження заплановано у найближчій перспективі.
  • Напрямок картографічного дослідження. Заснований на створенні та аналізі археологічних карт мікрорегіонів, соціально-історичних організмів давнини, аналізу розповсюдження процесів, явищ, технологій давніх суспільств тощо. Освоєний та впроваджується фахівцями Групи.
  • Напрямок створення проблемно орієнтованих автоматизованих баз даних. Заснований на принципі сукупності даних організованих відповідно до концепції, яка описує характеристику цих даних і взаємозв'язки між їх елементами. Освоєний та впроваджується фахівцями Групи.
  • Напрямок комплексного дослідження пам’ятки шляхом створення археологічної геоінформаційної системи пам’ятки. Заснований на управлінні просторовими даними та асоційованими з ними атрибутами. Система, що забезпечує можливістьвивчення, використання, збереження, редагування, аналізу, прогностичних стратегій та відображення географічних даних пам’яток археології. Освоєний та впроваджується фахівцями Групи.
  • Напрямок інтерактивного відображення пам’яток археології у вигляді цифрових моделей та відеосюжетів, як інструмент популяризації давньої історії, археології та культурної спадщини.
  • Напрямок створення цифрової облікової документації, у вигляді геоінформаційних паспортів на кожну пам’ятку. Такі паспорти можуть стати початком інформаційної системи для спрощення реєстрації археологічної пам’ятки.

Команда Групи – к.і.н. О. Манігда (керівник), к.і.н. В. Гнера, м.н.с. В. Зоценко, м.н.с. В. Крижановський, м.н.с. ААЕ М. Пелехатий.

Фахівці відділу відкриті для співробітництва та залучення колег з інших відділів ІА НАН країни, наукових установ України та світу робота яких у межах Групи здійснюватиметься на громадських засадах.

На базі роботи Групи впроваджуються проекти пов’язані з виконанням НДР ІА НАН України присвячені дослідженням функціонування давніх суспільств, їх взаємозв’язку з навколишнім середовищем. Здійснюється навчання молодих спеціалістів. Можливе проведення тематичних конференцій, обговорень питань застосування геоінформаційних систем в археології.

Підтема Групи у рамках виконання НДР відділу археології Києва на 2019 р. – створення робочого інструменту – основи геоінформаційної системи «Археологічна карта давнього Києва», наповнення та аналіз якої буде завданням на наступні роки дослідження у рамках майбутньої НДР відділу.