2020–2024 рр.
«Культурна диференціація та періодизація пам’яток кам’яної доби України»

 

2015–2019 рр.
«Матеріальна культура населення України в епоху каменя»

(наукова робота № 02.187, № держреєстрації 0114U004846).

Виконання планової теми передбачає збирання, систематизацію, наукову інтерпретацію та публікацію матеріалів пам’яток кам’яної доби території України. Проведення співробітниками відділу археологічних розкопок низки пам’яток дозволять досягти суттєвого прогресу в розробці культурно–хронологічної періодизації кам’яної доби території України та окремих її регіонів, вирішити ряд актуальних проблем найдавнішого минулого південного заходу Східної Європи. Серед них проблеми первинного заселення регіону, способу життя та господарювання палеоантропів і перших Homo Sapiens, соціального устрою мисливських суспільств, техніки обробки та типології крем’яних виробів, появи перших проявів мистецтва доби палеоліту, поширення відтворювальної економіки. Спрямовані на вирішення цих завдань дослідження співробітників відділу дозволяють певною мірою поточнити існуючу концепцію історичного розвитку стародавнього населення території України за кам’яної доби.

Індивідуальні розділи:

Л. Л. Залізняк — «Верхній палеоліт Центральної України»;
В. М. Степанчук — «Найдавніші пам’ятки палеоліту України»;
О. О. Кротова — «Структура Амвросіївського верхньопалеолітичного комплексу»;
Л. А. Яковлева — «Гінцівська палеолітична стоянка: матеріальна культура, житлобудування, поселенська структура»;
Д. О. Вєтров — «Граветські пам’ятки Подністер’я та Побужжя»;
Д. Л. Гаскевич — «Керамічний посуд неолітичних пам’яток Лісостепового Побужжя»;
Н. Р. Михайлова — «Прояви обрядів стародавнього населення за матеріалами кам’яної доби України»;
О. О. Яневич — «Матеріальна культура неолітичних пам’яток Гірського Криму»;
О. І. Нездолій — «Стоянка Коробчинекурган у палеоліті півдня Східної Європи»;
Д. В. Ступак — «Технології обробки кременю у верхньому палеоліті НовгородСіверського Полісся».