20162020 рр.
«Євразійські впливи на формування матеріальної культури давнього та середньовічного Криму»

Фундаментальна тема. Державний реєстраційний номер роботи – 0115U004330

Керівник: д.і.н., член-кореспондент НАНУ Чабай В. П. (директор інституту, зав. відділом)

Індивідуальні розділи:

Чабай В. П. «Середньопалеолітичні та верхньопалеолітичні технокомплекси Криму»

Демиденко Ю. Е. «Східна та Центральна Європа, Середній Схід: міграції в середньому і верхньому палеоліті»

Манько В. О. «Фінальний палеоліт – неоліт Криму і неолітична революція на півдні України»

Куштан Д. П. «Пам’ятки доби бронзи Криму»

Тесленко І. Б. «Керамічні комплекси Криму пізньовізантійського часу»

Теліженко С. А. «Експлуатація морських і суходільних ресурсів давнього населення Криму»

Весельський А. П. «Технологічні особливості обробки каменю в середньо-палеолітичних комплексах Криму»

Алядінова Д. Ю. з 3-го кварталу 2014 р. знаходиться у відпустці для догляду за дитиною

Герасімов В. Є. «Підводно-археологічні об’екти Криму. (Типологія, хронологія і методика досліджень)»

2016–2020  рр.
«Актуальні проблеми археології Північно-Західного Причорномор’я»

Фундаментальна тема. Державний реєстраційний номер роботи – 0115U004333

Керівник: пров.н.с., д.і.н. Іванова С. В.

Індивідуальні розділи:

Іванова С. В. «Світоглядні традиції населення Північно-Західного Причорномор'я в енеоліті-ранньому бронзовому столітті»

Сапожников І. В. «Археологічні пам’ятки Північно-Західного Причорномор’я на старих картах і планах»

Старкин А. В. «Изучение остатков фонових видов животных для суждения о физико-географических условиях прошлого»

Масюта Д. О. «Торгівельні зв’язки в Північно-Західному Причорномор’ї в І – ІV ст. н.е. за матеріалами амфорної тари»

Савельєв О. К. «Матеріальна культура Тіри I – IV ст. н.е.»

Савельєва К. С. «Проблеми античної та варварської археології Північного Причорномор’я»