Відділ є провідним науковим підрозділом в галузі історичної антропології та біоархеології, він координує наукові розробки за відповідною тематикою в межах України. Фактично це єдина структурна одиниця в країні, де проводяться комплексні антропологічні дослідження.

Відділ біоархеології створено у 2005 р. на базі сектору антропології Інституту археології. Пріоритетними напрямками його роботи є дослідження проблем походження, антропологічного складу та генетичних зв’язків давнього населення території України, вивчення рівня адаптації людей до природних та соціальних умов, визначення загального статусу їх здоров’я та демографічних показників популяцій у різні історичні епохи.

Відділ є активним партнером у міжнародних наукових проектах, співпрацює з Гарвардським, Оксфордським, Берлінським та іншими університетами США і Європи з дослідження археогенетичної карти України різних періодів (аналіз ДНК), харчових стратегій давніх суспільств (ізотопний аналіз), поширення інфекційних хвороб в давніх популяціях (палеопатологічний аналіз).

Завідувач відділу: Потєхіна Інна Дмитрівна

Учений секретар: Слободян Тетяна Іванівна

 

Напрямки досліджень

Теми НДР

Дослідницькі програми

Співробітники

Історія

Контакти