Артем Вадимович Борисов

 

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Відділ давньоруської та середньовічної археології
вул. Володимирська, 3
Київ - 01001

Тел. роб.: +380 (44) 278 44 05

E-mail:

ORCID: 0000-0002-2322-2277

Borysov 

Профіль

Наукові інтереси:
взаємодія людини та природного середовища; археологія простору; системи заселення; картографування пам’яток; збір та зберігання археологічних даних; моніторинг археологічних об’єктів; історія археології; біографістика.

Поточні дослідження й проекти:
«Система заселення давньоруського Поросся» (підтема НДР «Населені пункти України-Руси за археологічними даними», 2022—2026 рр.);
«Пороський дослідницький проект»;
Проєкт «Острів».

Експедиційна діяльність:
З 2009 — проводить власні археологічні дослідження в басейні р. Рось на території давньоруського Поросся;
З 2011 — керівник Пороської археологічної експедиції ІА НАН України;
З 2019 — участь у роботі Архітектурно-Археологічної експедиції ІА НАН України. Дослідження комплексної пам'ятки Острів та комплексу пам'яток в ур.Старі Сухоліси;
2021 р. — розвідкові роботи в українському Буджаку під керівництвом к.і.н. В.А. Гнери. Дослідження поселень пізніх ногайців;
2008‒2014, 2021 — участь у роботі Овруцької (Східно‒Волинської) археологічної експедиції ІА НАН України під керівництвом А. П. Томашевського та С. В. Павленка (розвідки на території Житомирської області, дослідження пам'яток індустрії пірофілітового сланцю);
2020 р. — участь в дослідженні кургану на Арабатській стрілці (керівник к. і. н. Ю. В. Болтрик);
2020 р. — дослідження на посаді літописного Боришполя (м.Бориспіль), керівник А. М. Оленич;
2017—2020 р. — участь в розвідкових роботах в басейні р.Ірпінь та Києво-Святошинському районі в рамках експедиції Охоронно-Археологічної служби України ІА НАН України (керівники С. П. Коломієць, А. О. Корвін);
2019 р. — участь у роботах Північної постійнодіючої експедиції ІА НАН України (керівник к. і. н. І. А. Готун).
2019 р. — дослідження на комплексі пам’яток Миколаївка в Пороссі під керівництвом к. і. н. О. В. Манігди за участі д-ра Міхала Джіка (DZIK Michal) з Інституту археології Жешувського університету (Республіка Польша);
2017, 2019 — участь у роботі Дніпро–Псельської ранньослов’янської експедиції ІА НАН України, керівник Ю. Ю. Башкатов. Пошук могильника І—ІІ ст. н. е. біля с. Івківці, Чигиринського р-ну, Черкаської обл;
2003, 2005, 2006, 2016, 2017  участь у роботі Черкаської Лісостепової археологічної експедиції рід керівництвом М. П. Сиволапа (дослідження поселення ямної культури Десятини та поселення скіфського часу Панський Острів);
2013 — участь у роботі спільної експедиції ІА НАН України та Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Державного агенства України з управління зоною відчудження під керівництвом А. П. Томашевського та С. В. Переверзєва (рятувальні розкопки на поселенні в ур. Баранівка біля с. Ласки Народицького району Житомирської області);
2012 — участь у роботі комплексної археологічної експедиції по дослідженню пам’яток в околицях оз. Нобель (Рівненська облась), під керівництвом Л. Л. Залізняка;
2008, 2015 — участь у роботі Житомирської археологічної експедиції ІА НАН України під керівництвом А. В. Петраускаса;
2008 — участь у роботі Білгородської археологічної експедиції ІА НАН України під керівництвом В. Ю. Непомящих;
2007 — участь у роботі американськоукраїнської археологічної експедиції під керівництвом Дж. Картера (дослідження на території стародавнього Херсонесу);
2006 — участь у роботі археологічної експедиція НАУКМа під керіництвом Л. Л. Залізняка (розкопки мезолітичної стоянки Добрянка та палеолітичної стоянки Троянове);
2004 — участь у роботі археологічної експедиції ІА НАН України під керівництвом Ю. Я. Рассамакіна (розкопки кургану та трипільського поселення Колодисте).

Педагогічна діяльність:
з 2019 р. асистент Кафедри археології та давньої історії України Національного університету «Києво-Могилянська академія» сец. курс. П. А.Томашевського «Просторові дослідження та палеоекологічні реконструкції у археології», з 2021 р. авторський спец. курс «Археологічне пам’яткознавство та охорона археологічної спадщини (сучасні комплексні інформаційні підходи) та нормативний курс «Київська Русь та її сусіди».

Наукові організації й товариства:
Спілка археологів України (голова Київського обласного підрозділу); 
Черкаське археологічне братство.

Дисертаційне дослідження:
2020 — «Давньоруське Поросся: система заселення», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — к. і. н. А. П. Томашевський.

Освіта:
2008‒2012 — аспірантура ІА НАН України;
2006‒2008 — Національний університет «Києво–Могилянська академія», магістерська програма «Археологія та давня історія України»спеціальність «історія», кваліфікація «магістр»;
2002‒2006 — Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, історикофілософськоюридичний факультет, спеціальність «Історія України», кваліфікація «бакалавр».