Щорічник «Археологічні дослідження в Україні» є збірником матеріалів Польового комітету Інституту археології НАН України, в якому публікуються короткі тези про археологічні дослідження в Україні за поточний рік.

Збірник містить інформаційні повідомлення про роботу археологічних експедицій поточного польового сезону, а також з 2015 року включає окремий розділ, присвячений методам природничих наук.

В сучасному форматі збірник «Археологічні дослідження в Україні» виходить з перервами 1967 по 1972 рік та з 1990 року один раз на рік. Попередниками журналу були видання: Археологічні пам’ятки УРСР / (1949—1963) та Короткі повідомлення Інститут археології УРСР / Краткие сообщения Института археологии УССР (1952—1962).

Збірник є щорічником, який друкується як додаток до наукового видання Інституту археології НАН України — журналу "Археологія". Містить інформаційні повідомлення про роботу археологічних експедицій поточного польового сезону.

Стане у нагоді науковцям, студентам та всім, хто стежить за за розвитком сучасної археологічної науки в Україні. 

  

  

Рік заснування: 1967
Проблематика:  археологічні дослідження
Свідоцтво про державну реєстрацію:     ДК № 3991 від 24.02.2011 р.
Періодичність: щорічник
Мова видання: українська
Засновник: Інститут археології НАН України
Головний редактор: БОЛТРИК Ю. В., кандидат історичних наук
Відповідальний секретар:  
Члени редколегії:

БУЙСЬКИХ А. В., доктор історичних наук
ГОРБАНЕНКО С. А., кандидат історичних наук
ЗАЛІЗНЯК Л. Л., доктор історичних наук, професор 
ІВАКІН Г. Ю., член-кореспондент НАН України 
КРИЖИЦЬКИЙ С. Д., член-кореспондент НАН України 
КУЛАКОВСЬКА Л. В., кандидат історичних наук 
МОЦЯ О. П., член-кореспондент НАН України 
ОТРОЩЕНКО В. В., доктор історичних наук, професор 
ПОТЄХІНА І. Д., кандидат історичних наук 
СКОРИЙ С. А., доктор історичних наук, професор
СУПРУНЕНКО О. Б., кандидат історичних наук
ТЕРПИЛОВСЬКИЙ Р. В., доктор істор ичних наук, професор 
ЧАБАЙ В. П., член-кореспондент НАН України

Адреса редакції: проспект Героїв Сталінграда, 12, 
Київ–04210, Україна
Телефон: +380 (44) 254 11 66
Факс: +380 (44) 418 33 06
E-mail:
Website:  

 

Добірка випусків «Археологічних дослідженнь в Україні» на сайті «Спілки археологів України» (у форматі .pdf).

Пам'ятка автора