Наукова серія «Oium» є  друкованим виданням Відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень Інституту археології НАН України, в якому публікуються наукові здобутки фахівців різних країн в галузі археології першої половини І тис. н. е. на території європейського Барбарікума.

Серія передбачає видання як збірників наукових праць, так і монографічних досліджень.

Надруковані в серії «Oium»  праці присвячені актуальним проблемам історії та археології варварських народів, що мешкали  на території Європи в першій половині І тис. н. е.  

Запропоновані в серії напрямки передбачають публікацію нових матеріалів, результати аналітичних досліджень археологічних артефактів (в тому числі із залученням даних суміжних дисциплін),  історико-археологічні реконструкції, дискусії з актуальних питань тощо.

Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією європейських народів.

Видання виходить з 2011 року, раз на рік.

 

Рік заснування:

2011

Проблематика: 

археологія та історія європейського Барбарікуму у першій половині І тис. н. е.

ISBN: 

978-966-02-8057-1 (останній випуск)

Періодичність:

щорічник

Мова видання:

Українська, німецька, російська, англійська,

Засновник:

Інститут археології НАН України

Відповідальні редактори:

ПЕТРАУСКАС О. В., кандидат історичних наук
ГОРБАНЕНКО С. А., кандидат історичних наук
ГОПКАЛО О. В., кандидат історичних наук

Члени редколегії:

МОЦЯ О. П., член-кореспондент НАН України  (Київ, Україна)
МАГОМЕДОВ Б. В., доктор історичних наук  (Київ, Україна)
ТЕРПИЛОВСЬКИЙ Р. В.; доктор історичних наук  (Київ, Україна)
СИМОНЕНКО О. В., доктор історичних наук  (Київ, Україна)
КАРСЛЕН Х.-Й., професор, доктор (Росток, Німеччина)
ХЕГЕВИШ М., доктор філософії  (Берлін, Німеччина)
ЛАЗАРЕСКУ В., доктор філософії  (Клуж-Напока, Румунія)
ШТАДЛЕР П., доктор  (Відень, Австрія)
ПОГОРІЛЕЦЬ О. Г.,  директор  ДІКЗ  «Межибіж» (Хмельницький, Україна)

Адреса редакції:

проспект Володимира Івасюка (колишній Героїв Сталінграда) 12, Київ–04210, Україна

Телефон:

+380 (44) 254 11 38

Факс:

+380 (44) 418 33 06

E-mail:
із позначкою серія «Oium»

Website:

http://komariv.in.ua/oium.html

Випуски 

Вип. 1. Черняхівська культура: матеріали досліджень. — Київ; Луцьк, 2011. — 244 с.

Вип. 2. Петраускас О. В., Шишкин Р. Г. Могильник и поселение черняховской культуры у с. Великая Бугаевка (археологический источник). — Киев, 2013. — 412 с.

Вип. 3. Ґерета І. П. Чернелево-Руський могильник / Упор. В. С. Тиліщак. — Київ; Тернопіль, 2013. — 284 с.

Вип. 4. Черняхівська культура: до 120-річчя від дня народження В. П. Петрова. — Київ, 2014. — 236 с.

Вип. 5. Черняхівська культура: до 85-річчя від дня народження І. С. Винокура. — Київ, 2016. — 208 с.

Вип. 6. Старожитності варварських племен у першій половині I тис. н. е.: до 90-річчя В. Д. Барана. /ІА НАН України/. — Київ, 2019. — 262 с. ISBN 978-617-7810-03-1

Поточні номери та номери минулих років також можна придбати звернувшись за адресою редакції чи до Наукової бібліотеки ІА НАН України.