Ouim. Випуск 1. Черняхівська культура: матеріали досліджень. — Київ; Луцьк, 2011. — 244 с.

У збірнику вміщено статті дослідників пізньоримських старожитностей на території Південно-Східної Європи з України, Росії, Німеччини та Франції. Його основу склали доповіді учасників міжнародної конференції, яка відбулася в жовтні 2010 р. у Києві та була присвячена вивченню актуальних проблем черняхівської культури. Більшість статей присвячені публікації нових матеріалів, аналізу та історичним реконструкціям черняхівської культури. Також ряд досліджень присвячені проблемам взаємовідносин із синхронними культурними утвореннями.

ЗМІСТ

Вступні зауваження (О. В. Петраускас, Р. Г. Шишкін) — 5
Науковий форум у Києві з черняхівської культури: продовження традиції (В. С. Тиліщак, Я. В. Володарець-Урбанович, М. О. Авраменко) — 7

Історичні реконструкції
Акимов Д. В. Черняховская миграция в район бассейна верхнего Дона в позднеримское и гуннское время — 12
Казанский М. М. Радагайс и конец черняховской культуры — 22
Любичев М. В. Погребения с позднескифскими / сарматскими признаками на могильниках черняховской культуры в днепро-донецкой лесостепи — 33

Аналіз матеріального комплексу
Авраменко М. А. К вопросу о функциональных особенностях ваз черняховской культуры — 53
Варачёва К. Г. Место стеклянных и глиняных кубков в «сервизе» погребений на могильниках черняховской культуры днепро-донецкой лесостепи — 61
Гопкало О. В. Относительная хронология мужских погребений черняховской культуры. К постановке проблемы — 66
Козак Д. Н., Гопкало О. В. Намисто з поселення вельбарської культури біля с. Хрінники на Волині та питання хронології пам’ятки — 97
Магомедов Б. В. Детали римской поясной гарнитуры из могильника Легедзино — 107
Тиліщак В. С. Ліпна кераміка Чернелево-Руського черняхівського могильника — 111

Соціально-економічний розвиток
Войнаровський В. М. Допоміжні ремесла й промисли черняхівської культури: проблеми археологічної ідентифікації — 123
Горбаненко С. А. Палеоетноботанічний спектр поселення Войтенки 1 — 139
Мызгин К. В. К проблеме источников поступлений римских монет І—ІІ вв. к носителям черняховской культуры — 142
Петров В. П. Гончарный круг в керамическом производстве черняховского времени — 148
Шультце Э. Материалы к изучению костюма черняховской культуры из могильника Нагорное-2 — 157

Публікації нових матеріалів
Жаров Г. В., Терпиловський Р. В. Нові пам’ятки черняхівської культури у межиріччі Удаю і Сули — 166
Куштан Д. П., Петраускас О. В. Могильник черняхівської культури Черкаси-Центр (за матеріалами розкопок 2000—2003 рр.) — 178
Диденко С. В. Определение амфоры из погребения No 69 на могильнике черняховской культуры Черкассы-Центр — 231
Радюш О. А. Могильник у поселка им. Карла Либкнехта (Пены) — 233

Випуск 1 у форматі .pdf