Археологічний лекторій "Про що розповідає археологія"

С. Тараненко. Археологічні дослідження церкви Спаса на Берестові та прилеглої території з 1914 по 2019 рр. (15.02.2020, Археологічний музей ІА НАНУ).

С. Пустовалов. "Поховальні обряди курганного населення півдня України" (Археологічний музей ІА НАНУ, 18.01.2020).

Є. Ромінський. "Значення міжнародних договорів для історії права та культури Давньої Русі Х – першої половини ХІV ст." (Археологічний музей ІА НАНУ, 21.12.2019). Частина 1, Частина 2, Частина 3.

О. Симоненко. "Скарби сарматських царів" (Археологічний музей ІА НАНУ, 16.11.2019). Частина 1, Частина 2, Частина 3, Частина 4, Частина 5.

А. Буйських. "Античне місто Ольвія" (Археологічний музей ІА НАНУ, 20.04.2019). Частина 1, Частина 2, Частина 3, Частина 4, Частина 5.

С. Тараненко. "Археологія території Києво-Печерської Лаври" (Археологічний музей ІА НАНУ, 16.03.2019). Частина 1, Частина 2, Частина 3, Частина 4.

Л. Кулаковська. "Палеолітичні етюди Дністра" (Археологоічний музей Іа НАНУ, 16 лютого 2019). Частина 1Частина 2Частина 3Частина 4.

В. Герасимов. "Підводні археологічні дослідження акваторії Чорного моря у 2016—2018 рр." (Археологічний музей ІА НАНУ, 19 січня 2019). Частина 1Частина 2.

М. Новіченкова. "Римська військова присутність у Північному Причорномор'ї" (Археологічний музей ІА НАНУ, 15 грудня 2018). Частина 1, Частина 2, Частина 3, Частина 4.

О. Яневич. "Пізній палеоліт Криму — час ранніх сапієнсів" (Археологічний музей ІА НАНУ, 20 листопада 2018). Частина 1, Частина 2Частина 3, Частина 4.

Ю. Болтрик. "Кургани скіфських царів" (Археологічний музей ІА НАНУ, 17 листопада 2018). Частина 1, Частина 2, Частина 3, Частина 4, Частина 5.

О. Малишев. "Археологія і право: історія і сучасність" (Археологічний музей ІА НАНУ, 19 травня 2018). Частина 1, Частина 2, Частина 3, Частина 4, Частина 5.

Е. Кравченко"Ті, що підкорили метал" (Археологічний музей ІА НАНУ, 17 березня 2018 р.). Частина 1, Частина 2, Частина 3, Частина 4Презентація.

Н. Михайлова. "Шаман.Мисливець.Олень" (Археологічний музей ІА НАНУ, 17 березня 2018 р.). Частина 1, Частина 2, Частина 3.

Р. Рейда. "Підводна археологія в Україні" (Археологічний музей ІА НАНУ, 17 лютого 2018 р.). Частина 1, Частина 2, Частина 3, Частина 4.

Д. Ступак. "Мисливці на мамонтів на берегах Десни" (Археологічний музей ІА НАНУ, 20 січня 2018 р.). Частина 1, Частина 2, Частина 3, Частина 4. Воркшоп з обробки кременю: Частина 1, Частина 2.

Е. Кравченко. "Греки і варвари на півночі Евксинського Понту" (Археологічний музей ІА НАНУ, 16 грудня 2017 р.). Частина 1, Частина 2, Частина 3Частина 4. Презентація.

С. Горбаненко. "Землеробство в економіці давніх суспільств" (Археологічний музей ІА НАН України, 18 листопада 2017 р.). Частина 1, Частина 2Частина 3, Частина 4.

Л. Мироненко. "Археологічні дослідження Батурина" (Археологічний музей ІА НАН України, 21 жовтня 2017 р.). Частина 1Частина 2.

О. Дзнеладзе. "Сармати на теренах України" (Археологічний музей ІА НАН України, 15 квітня 2017 р.).

О. Гопкало. "Костюм черняхівських племен" (Археологічний музей ІА НАН України, 18 лютого 2017 р.).

О. Петраускас. "Опалювальні споруди давніх слов’ян" (Археологічний музей ІА НАН України, 21 січня 2017 р.).

Ю. Рассамакін. "Таємниця поховання половецького князя" (Київський будинок вчених, 21 листопада 2015 р.).

С. Тараненко. "Київський Поділ" (Київський будинок вчених, 17 жовтня 2015 р.).

Е. Кравченко. "Від каменю до заліза: соціокультурний аспект" (Національний музей історії України, 19 вересня 2015 р.). Конспект.

Е. Кравченко. "Таври: історія і археологія" (Київський будинок вчених, 18 вересня 2014 р.). Конспект.