2022–2026 рр. 
«Ранній залізний вік в Україні: новітні дослідження та архивні матеріали»

Керівник: д.і.н. С. А. Скорий.
Резюме:

2017–2021 рр. 
«Етнокультурні процеси на території України за доби раннього заліза»

Керівник: д.і.н. С. А. Скорий.
Резюме: 

Індивідуальні розділи:

«Археологічний атлас пізньоскіфських пам'яток Низового Дніпра»(д.і.н. О. В. Симоненко, к.і.н. О. С. Дзнеладзе).

«Крим у контексті давньої історії українського півдня на переході від бронзи до заліза» (к.і.н. Е. А. Кравченко).
Дослідження охоплює пам’ятки перехідного від бронзової до залізної доби часу північної частини Понтійського регіону. Мета проекту —  імплементація висновків, отриманих в результаті дослідження автором кримських пам’яток на загальноісторичну канву всього Північнопричорноморського регіону. Задля конкретизації висновків залучатимуться опубліковані дослідження, а також публікуватимуться матеріали недавніх і минулих археологічних розкопок.

«Етнокультурна історія населення Дніпровського Лісостепового Лівобережжя скіфського часу» (к.і.н. Д. С. Гречко).
Наукова новизна роботи зумовлена необхідністю створення узагальнюючої праці, яка б охарактеризувала етнокультурний розвиток регіону протягом скіфського часу на сучасному рівні знань..

 

20122016 рр.
«Кочовики раннього залізного віку та їхні сусіди на півдні Східної Європи»

Керівник: д.і.н. С. А. Скорий.
Резюме: