Всеволод Глібович Івакін

 

Кандидат історичних наук, завідувач відділу

Відділ археології Києва
вул. Володимирська 3
Київ - 01001

Тел. роб.: +380 (44) 278 44 05

E-mail:

ORCID0000-0002-0074-1963

Івакін 

Профіль

Наукові інтереси:
Проблеми давньоруської та середньовічної археології; вивчення культурно–історичного розвитку південно–руських земель другої половини ХІІІXVІІІ ст.; проблеми історіографічного та аналітичного дослідження поховальної обрядовості населення Наддніпрянської України (ІХ—ХVIII ст.), його складові елементи, хронологія, еволюція. Європейська медієвістична археологія, старожитності часів епохи вікінгів. Світогляд середньовічної людини. Всебічне дослідження середньовічного міста, вплив церков та кладовищ на його планувальну структуру, різні аспекти сучасної середньовічної урбаністки. Сучасна науковорятівна міська археологія: проблеми, методики, правове забезпечення.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна основа ранньоукраїнської цивілізації: археологічна карта другої половини ХІІІ — початку XVIII ст.», підрозділ «Археологічні пам’ятки Київської землі»;
Міжнародний науково–дослідний проект АН Латвії, Туреччини та України «Балтія та Причорномор’я, експериментальна реконструкція торгівельних шляхів»;
«Археологія Вишгорода та його околиць».

Експедиційна діяльність:
2015 ‒ до теперішнього часу — участь у роботі Поліської археологічної експедиції ІА НАН України;
2014 ‒ до теперішнього часу  участь у роботі Житомирської археологічної експедиції ІА НАН України;
2012 ‒ до теперішнього часу — керівник Вишгородської археологічної експедиції ІА НАН України;
2009 ‒ до теперішнього часу — участь у роботі Архітектурноархеологічної експедиції ІА НАН України;
2007 ‒ до теперішнього часу  участь у роботі експедиції ДП «Центр археології Києва» ІА НАН України;
2003 ‒ до теперішнього часу  участь у роботі Подільської археологічної постійнодіючої експедиції ІА НАН України;
2003, 2009  участь у роботі Старокиївської археологічної експедиції ІА НАН України;
1995–1998 участь у роботі археологічної експедиції МП «Віче» ІА НАН України.

Дисертаційне дослідження:
2009 — «Поховальні пам’ятки давньоруського Києва», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія», науковий керівник член–кореспондент НАН України, д.і.н. О. П. Моця.

Освіта:
1996—2000 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра археології та музеєзнавства, спеціальність «історія», кваліфікація «магістр історії».


Михайло Мирославович Пелехатий

 

Лаборант 1-ї категорії

Відділ археології Києва
вул. Володимирська 3
Київ - 01001

Тел. роб.: +380 (44) 278 44 05

E-mail:

 

Pelekhatyi 

Профіль

Наукові інтереси:
Середньовічна археологія, новобудовна археологія, археологія Києва, геоінформаційні технології та просторові дослідження в археології.

Поточні дослідження й проєкти:

Експедиційна діяльність:
2018 – до теперішнього часу — проект «Острів», учасник топографічного сектору досліджень;
2016 ‒ до теперішнього часу — участь у роботі Архітектурно‒археологічної експедиції ІА НАН України.

Наукові організації й товариства:
ГО "Центр палеоетнологічних досліджень ім. Хв. Вовка"

Освіта:
2014–2016 — Національний університет «Києво–Могилянська академія», спеціальність «археологія», кваліфікація «магістр археології»;
2010–2014 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра археології та музеєзнавства, спеціальність: "Історія та археологія".


Володимир Анатолійович Гнера

 

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Відділ археології Києва
вул. Володимирська 3
Київ - 01001

Тел. роб.: +380 (44) 278 44 05

E-mail:

ORCID0000-0002-6589-9163

 

Профіль

Наукові інтереси:
Проблеми давньоруської та середньовічної археології. Дослідження пам’яток археології неінвазивними методами. Застосування дистанційних методів для вивчення та охорони археологічних об’єктів.

Поточні дослідження й проекти:
«Нові археологічні джерела історії давнього Києва». Розділ: «Археологічне вивчення пам’яток Києва та околиць». Аерофотограметричні та електромагнітні дослідження пам’яток археології на території м. Києва та Київської обл. Створення цифрової облікової документації, у вигляді геоінформаційних паспортів на кожну пам’ятку.

Експедиційна діяльність:
2012 ‒ до теперішнього часу — участь у роботі у Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАН України (Острівський та Пастирській загони);
2014 ‒ 2016 рр. — участь у роботі експедиції ДП «Центр археології Києва» ІА НАН України;
2014 ‒ до теперішнього часу — участь у роботі Чернігівської археологічної експедиції ІА НАН України;
2013 ‒ до теперішнього часу — участь у роботі Житомирської археологічної експедиції ІА НАН України;
2013 ‒ до теперішнього часу — участь у роботі Чорнобильської археологічної експедиції;
2013 ‒ до теперішнього часу — участь у роботі Вишгородської археологічної експедиції ІА НАН України;
2013 — участь у роботі Тарханкутської археологічної експедиції Кримського філіалу ІА НАН України;
2011 ‒ 2013 — участь у роботі Севастопольської археологічної експедиції НЗ «Херсонес Таврійський»;
2007 ‒ до теперішнього часу — участь у роботі Старокиївської археологічної експедиції ІА НАН України;
2003 — участь у роботі Ольвійської археологічної експедиції ІА НАН України.

Дисертаційне дослідження:
2016 — «Аерокосмічний моніторинг як інструмент пам’яткознавчих досліджень (на прикладі пам’яток археології Брусилівського району Житомирської області)», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «музеєзнавство, пам’яткознавство», науковий керівник — к.і.н. О.М. Титова.

Освіта:
1999 ‒ 2003 — Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», спеціальність: інженер-електромеханік (в гірництві).
1991 – 1994 — КВІРТУ ПВО, спеціальність: інженер-радіотехнік.
Аліна Олександрівна Сушко

 

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Відділ археології Києва
вул. Володимирська 3
Київ - 01001

Тел. роб.: +380 (44) 278 44 05

E-mail:

ORCID: 0000-0001-7898-5450

Sushko

Профіль

Наукові інтереси:
Кераміка Х—ХІX ст., еволюція технологічних, морфологічних та орнаментальних особливостей глиняних виробів; керамічна пластика та вироби спеціального призначення середньовіччя та ранньомодерного часу; мезеєфікація, музейна справа, охорона пам’яток та збереження культурної спадщини.

Поточні дослідження й проєкти:

Експедиційна діяльність:
2004–2012 — участь у роботі Подільської постійнодіючої археологічної експедиції ІА НАНУ;
2017 — по сьогодні участь у роботі Архітектурно-археологічної та Моніторингової експедиції ІА НАНУ.

Дисертаційне дослідження:
2014 — «Керамічні вироби спеціального призначення за археологічними матеріалами Києва Х—ХІІІ ст.», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія», керівник — к. і. н. Сагайдак Михайло Андрійович.

Освіта:
2009 – 2012 — Аспірантура Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
2007 – 2009 — Національний університет «Києво-Могилянська академія». Магістерська програма «Археологія та давня історія України». Магістр історії;
2003 – 2007 — Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка. Соціально-гуманітарний факультет, спеціалізація — історія та право. Бакалавр історії та правознавства.